Čj
- slovní přízvuk + opakování o hláskách, uč. str. 29, PS str.22
- úvod - obojetné souhlásky, uč. str. 30
- vyjmenovaná slova po B, uč. str. 31
- PS str. 23
- písanka: str. 16, 17

M
- násobilka 8
- procvičování násobilek
- pracovní listy na sčítání a odčítání do 100

Aj
- rozhovory - lekce 4
- procvičování slovní zásoby
- správné psaní slov a vět
- PS lekce 4 - doplňování rozhovorů, opakování barev

Čajs
- orientace v krajině
- práce s buzolou a kompasem
- směrová růžice
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se