Pondělí:

Aj - uč. str. 9, cv.4

M - str.27, cv.1

Čj - shoda přísudku s podmětem rodu středního

Úterý:

Čj - diktát
      uč. str. 105, c.2
      PS str. 35, cv.1

M - kontrola DÚ
      str. 28, cv.1
      str. 29, cv.2

Vl - str.102 - 106

Středa:

Aj - test
      PS str.9, cv.4

Čj - PS str.35 - celá

Př - zásady slušného chování

PÉŤA: 
Čj - PL - cv.2,3,4

M - PL- cv.1,2,3,4,5
Čajs - PL - Vlastivěda - opsat výpisky do sešitu a naučit se!
              - Přírodověda - napsat části těla živočicha
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se