Pondělí
Čj - Vypravování, vyjmenovaná slova po m - uč. 50/1,2,3
PS 36/7, DÚ 37/3
M - Písemné sčítání dvojciferných čísel - uč. 42/1,2, PS str. 21
Čajs - Výrobky - Jak se vyrábí papír, železo
(Jak to chodí v lese 9/10, Brďo a železo - čt edu)

Úterý
Čj - Vyjmenovaná slova po m - uč. 50/4,5, PS 36/8, 37/1,2
M - Písemné sčítání - PS str. 22, DÚ 23/1
Čajs - Zboží - uč. str. 26
Čtení - Dramatizace pohádky - str. 72-74, písanka str. 28
DÚ naučit se jednu roli z pohádky Nespokojená Berta - na pátek.

Středa
M -
Písemné sčítání - PS 23/2, 3, souměrnost - PS str. 18
ČJ -
nebyla hodina - Fyzikální divadlo
Čtení -
str. 61 , dramatizace pohádky, písanka str. 29

Čtvrtek
M - Písemná práce, římské číslice - PS str. 20
ČJ - Písemná práce, PS str. 41/3
DÚ písanka str. 29 - dopsat, kromě diktátu
Čajs - Finanční gramotnost - Na obchod

Pátek
Čj - Vyjmenovaná slova po m- uč. 51/1,2,3, PS 38/3
M - Souměrnost - PS str. 19, DÚ 27/3
Čtení - Společná četba - Ať jsou velcí zase malí
Kdo dnes neuměl, naučí se  jednu roli z pohádky O Bertě.
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se