Vážení rodiče,

prosím o důkladné přečtení článku https://www.zsstraz.cz/web2/index.php/aktualne/39-zs-2019-20/408-organizace-skolnich-skupin .

V pondělí 25. 5. 2020 zahájíme výuku v 7:45 příchodem do budovy jako první. Každá třída má k zahájení výuky svůj určený čas, abychom zajistili, že se děti nebudou potkávat. Děti si vyzvednu u vchodu  na první stupeň, při vstupu do školy musí mít roušku. Po přezutí a uložení svršků v šatně odvedu děti do třídy. Zde si děti umyjí ruce, popř. použijí desinfekci a mohou si sundat roušky. 
Výuka končí v 11:15 . Během vyučování nepůjdou zvonky, přestávky si určuje učitel.  Ve školní jídelně bude zajištěn pouze oběd, proto připravte dětem svačinu a pití. Pokud to počasí dovolí, budeme chodit svačit ven.
Po skončení vyučování si děti u třídy převezme paní Veřtatová, která bude zodpovídat za děti během oběda a při odpoledních aktivitách (opět pouze v rámci třídy).
Ráno prosím o dochvilnost ( děti přijíždějící vlakem do školy vpustí a do třídy odvede paní asistentka).
Dále bych chtěla požádat všechny rodiče, aby dětem vysvětlili nutnost dodržování zvýšených hygienických nároků, dodržování rozestupů, nošení roušek.

S Sebou:

 - 2 roušky + čistý sáček na odložení roušky

 - svačina

 - pití

 - vše na ČJ, AJ, M, Čajs, Čt (učebnici Čajs a čítanku mohou děti nechat ve škole)

 - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI

Děkuji a věřím, že vše společně zvládneme. A s dětmi.........Na shledanou v
pondělí.

V. PintováJeště nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se