Pondělí:

Čj - opakování slovní druhy
                     podstatná jména ROD (viz. videa z minulých týdnů https://www.youtube.com/watch?v=zZFCuexsfWI ,https://www.youtube.com/watch?v=ibHGm6qXoOw , https://www.youtube.com/watch?v=1REF0tnbFLU , https://www.youtube.com/watch?v=Tf6KCIX7BcY

M - opakování číselných řádů
      str. 22, cv.2,3, oranž. sloupec

Aj - opakování slovní zásoby do lekce 12Čt - písanka str.24

Úterý:

Čj - hra (procvičování rodu mužského, ženského, středního)
      opakování podstatná jména - číslo a pád
      https://www.youtube.com/watch?v=SvOerC0WOF8 , https://www.youtube.com/watch?v=vHubXdDbwVM , https://www.youtube.com/watch?v=e0teTCL0rB8
     uč. str. 74, cv.2 - do sešitu, ve větách určit pády u podst. jmen
     zvlášť vyskloňovat slova Lev, hříva

Čajs - pobyt venku

M - str.22, cv.1
     str.26, oranž. sloupec

PÉŤA: vyzvednout učivo ve škole,
          natočit krátkou ukázku čtení (poslat na mail nebo na messenger či whatsapp)

Středa:

Čj - uč. str. 74, cv.5 - napsat, podtrhnout podstatná jména, určit jejich pád
     SLOVESA - učebnice str.61 - celá stránka ústně
                      do sešitu Čj napsat 10 sloves souvisejících se zimou

Aj - opakování slovíček 13,14 lekce
     uč. str.36, cv.2 - číst, překládat
          str. 36, cv.3 - naučit zpaměti
          + zapsat tabulku do Exercises

M - opakování násobilky + desetiminutovka
      ( děti budou vyzkoušeny telefonicky nebo online):-)
      PS str. 26, cv.3
      násobení číslem 10
https://www.youtube.com/watch?v=_vxFoDzox88    

Čajs - pozorování živočichů v přírodě

Čtvrtek:

Čj - PS str.9, cv.1,2,3,4

Aj - uč. str.37, cv.4 - ústně
      PS str.36, cv.2,3

M - str.26, cv.1,2,4
     str.27, cv. 3 + oranž. sloupec
               cv.1,2 - dobrovolný dú

Čajs - opakování str.41 -43

Pátek:

MG - opakování konstrukce trojúhelníku
          do sešitu sestrojit ∆ABC, |AB| = 7cm, |BC| = 6 cm, |AC|=5cm
         Polopřímka
          str. 49, cv. 1,2,3

Čj- slovesa, číslo
       Uč. str. 97,  vše ústně
        PS str. 32 - celá

Čajs - opakování Živočichové
            Zápis do sešitu viz. foto na WhatsApp

ČT - písanka- str.25
         zkoušení básněJeště nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se