Pondělí:
Čj  -  INFINITIV
        uč. str.100, cv.1 - ústně
        PS str.35, cv.1

M  -  str. 32 - celá
       str. 33, cv.1
       str. 34, cv.1,2 ( vysvětlit násobení)

Aj  -  uč. str.38 - cvičení popisu

Pobyt venku.

Úterý:

Čj -  skupinová práce slovesa a podstatná jména

M  -  práce s kalkulačkou
       str.33, cv. 2,3
       str.46, cv.1


Čt  -  písanka str.27

Středa:

Čj  -  PS str.35, cv.2,3,4
       uč. str. 101, cv.1 - ústně
                         cv. 2 - do sešitu Čj

Aj  -  opakování 14 lekce
        PS str.38, cv.1

M  -  str.34, cv.3
       str.35, cv.1,2,3,4

Čajs - viz. foto


Čtvrtek:

Čj  -  uč. str. 101, cv. 3 ústně
        PS str. 35, kapitola 5, cv. 1
        PS str. 36, cv. 1

Aj  -  TEST: koupelna, ve škole, vesnice, město, hezký, How old are you?
        PS str. 38, cv. 2,
       
M  -  str. 35, oranž. sloupec
       str. 63, cv. 1
       popř. str. 62, cv. 1
               str. 36, cv. 1

PÁTEK:

Mg  -  obvod trojúhelníku
          str. 51, cv. 1
                     cv. 2,3 - do sešitu


Čj  -  uč. str. 102, 103 - přečíst, zopakovat časování sloves
        uč. str. 102, cv. 3 - do sešitu Čj ( u 5 sloves určit os., č., čas )


Čajs  -  str. 46, 47
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se