Pondělí:

Aj - povídání o víkendu
      str.40,41 - čtení a překlad na známky
M - kontrola dú
      str.8, cv.2,4,5
     str. 11 - celá
Čj - uč. str.16
      do sešitu Sloh - napsat pracovní postup Míchaná vajíčka + obr.

Inf - trénovali jsme přihlašování ke školnímu účtu, psaní emailu (tak, aby měl všechny části, které má mít - adresu, předmět,  pozdrav, obsah, rozloučení, pozdrav, podpis) a odpovídání na email

DÚ: M str. 8, cv.3

Úterý:

Čj - diktát 5 vět z uč. str.6, cv.7

     uč. str.7, cv.11 - ústně
          str.9, cv.1 - ústně, rámeček (přečíst)
    PS str.6, cv.1

M - str.10 - šedý sloupec
     str. 12, cv.1

Vlastivěda - https://drive.google.com/file/d/1MbAwYqEU0Sc2bW5QN7YSOaA9uJq5oWrp/view?usp=sharing

               vlepit do sešitu a popsat
              
na šířku sešitu vytvořit tabulku a zapsat 5 živočichů nebo rostlin pro danou oblast

POLE LOUKA VODNÍ
NÁDRŽ
LES PARK ZAHRADA
SAD
DVŮR
STÁJ
             

ČT - DÍLNA
      do sešitu literatura ze zadu napsat :
   Filémón a Baukis
- hodní staří lidé
- zůstali spolu navždy jako stromy
+ obr.

Středa:
Aj - test
      kontrola testu, čtení, opakování

Čj - PS str. 6, cv. 1 a),b),c),d),e),f)
          str. 7, cv.1

Př - do sešitu zapsat vždy rostlinu a živočicha pro: a) poušť
                                                                    b) mírný pás
                                                                    c) tropický deštný les
                                                                    d) severská krajina

DÚ: Čj PS str. 6, cv.2a), b)
Čtvrtek:


Čj - uč. str. 10, cv.1,2,3,4 - ústně
      PS str.7, cv.3, 4a)

M - des.
     str. 12, cv. 2,3

Aj - pexeso

DÚ: M str. 12, cv.4

Pátek:

Čj - PS str.7, cv.2
      uč. str. 11, cv.1 - ústně
      PS str. 8, cv.2

MG - krychle
        str. 15, cv.1,5,6
        trénink rýsování a používání kružítka - do sešitu MG rýsovaný obrázek

Čt - čítanka str.17 - 20
     
  do sešitu literatury zápis:
       Nadpis
      odpověď na otázky - 1. Jaké je jméno hlavní postavy?
                                       2. Jak  by měl vypadat detektiv?
                                       3. Napiš 3 nespisovná slova z článku.

Př - vycházka

DÚ: Čj uč. str. 11, cv.2 do sešitu mluvnice

Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se