Pondělí:

Aj - slovíčka 20. lekce
      uč. str. 52 - Jim Slim (příklad)
      PS str. 52, cv.2
M - str.41, cv.1

Čj - sloh - popis oblíbené hračky

Dú: M str. 41, cv.1 - dokončit


Úterý:


Čj - diktát
      PS str. 27, cv. 2, 4

M - str.42, cv.1,3
           43, cv. 2, 1 (2 sloupce)

VL - nadmořská výška, kóty
       vyhledávání v mapě

Čt -  Damoklův meč

Dú: naučit se slovíčka z Aj (lekce 19,20)

Středa:

Aj - test
      uč. str.52, cv.2, 3 - čtení a překlad
      sloveso "have got"

Čj - PS str.28, cv.1a)b)c)
                     cv.2,3,4
      uč. str.40 - slovní druhy
Př - les,  stromy

Čtvrtek:

Čj - uč. str.40, cv.1,2 - ústně
      PS str.33, cv.1a)c)

Aj - čtení a překlad uč. str. 52, cv.3
      uč. str. 66 - 69 - nová slovní zásoba, zapsat do vocabulary

M - desetiminutovka
     str. 43, cv.1 3.a4. sloupec

Dú: Čj PS str.33, cv.2

Pátek:
Čj - vzájemná kontrola dú
      PS str.33, cv.1b)c)d)e)
          str.34, cv.1

MG - souřadnice
       str.57 - celá strana

Př - lesní podrost, houby

Čt - zápis do sešitu literatura "Toho Bohdá nebude"

Dú: básnička do 18.12.

Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se