Čj
- opakování - slabiky, hlásky
- uč. do str. 56
- PS str. 42
- dělení souhlásek - souhlásky tvrdé
- uč. str. 57-58
- PS do str. 44/1

M
- opakování - geometrie - tvary, tělese, čára, bod, úsečka
- opakování počítání do 100
2. díl
- str. 4+5

Čajs
- zdraví, nemoc, úraz
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se