Pondělí
ČJ - Vyprávění, psaní u,ú,ů: uč. 9/1,3
M - +,- do 100, uč. 4/7,8
PS str.10/2 , DÚ PS 10/3

Úterý
ČJ - Přepis- autodiktát, psaní u,ú,ů
PS 5/1,2, DÚ 5/3,4
M - Sudé a liché číslo: PS str. 17
Čajs - Jehličnany v okolí školy
Čtení - str. 10,11, písanka str. 4
(Na příště připravit str. 12,13.)

Středa
ČJ - Diktát: uč.9/5, tvrdé/měkké slabiky
M - Sudé a liché číslo, násobení: PS str. 18, DÚ: 18/3
Čtení - Str.12,13, písanka str. 5

Čtvrtek
M - Sčítání a odčítání do 100: PS 12/2,3
Měříme délku: PS str. 15
ČJ - Tvrdé/měkké slabiky: uč. 10/1,2
DÚ oprava diktátu, písanka str. 5 - dopsat
Čajs - Moje kolo:  str.9

Pátek
ČJ -
Tvrdé/měkké slabiky: uč. 10/3, PS 6/2
M -
+,- do 100: Skupinová práce
Čtení -
str. 16,17

30. 9. odevzdáváme čtenářský deník.
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se