Pondělí
ČJ - Opakování: uč. 4/2,3
M - Opakování: PS str. 1, DÚ dopracovat chybějící úlohy 
Čtení - Čítanka str. 3, na příště připravit str. 4-7
VL - Opakování: uč. str. 3, mapa ČR

Úterý
ČJ - Opakování: uč. str. 5, PS 2/2, DÚ 2/3
M - Geometrie PS str. 1

Středa
ČJ - Velká písmena, abeceda - uč. 6/7, PS 3/5
M - Pamětné +,-: PS 2/1,2,3 DÚ dopočítat stranu
- Opakování - příroda živá/neživá

Čtvrtek
ČJ - Opakování - uč. 6/8,9, PS 3/4,5 DÚ 3/6
Čtení - na příště připravit str. 8,9
Vl - Mapa ČR, náš kraj, opakování - uč. str. 3

Pátek 
ČJ - Opakování - uč. 7/10, PS 4/7
M - Pamětné i písemné +,- PS str. 3/1, 2, DÚ 3/3,4
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se