Školní jídelna

vedoucí ŠJ: Růžena Kouklová
telefon: 374 780 989
e-mail:  

Provozní řád školní jídelny

Pondělí
ČJ - Časování sloves - uč. 101/3, 102-103 -tabulky, DÚ PS 36/4
M - Dělení se zbytkem - PS str. 52
Čajs - Člověk - společné znaky s ostatními živočichy

Úterý
ČJ - Slovesa, podstatná jména: PS 36, 37/1
M - Dělení se zbytkem - uč. str. 9, PS 53/1,2, DÚ 42/1,2,4

Středa, čtvrtek, pátek
ČJ - Výstupní test, diktát, stavba věty jednoduché 
Uč. str. 106
M - Opakování geometrie - bod, přímka, polopřímka, úsečka,
přenášení úseček, konstrukce trojúhelníku - PS str. 49, DÚ 50/1,2
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se