Školní jídelna

vedoucí ŠJ: Růžena Kouklová
telefon: 374 780 989
e-mail:  

Provozní řád školní jídelny

Pondělí 9.5.

Český jazyk vyprávění o GO kurzu
Matematika písemné dělení str.40/cv.1
Čajs Husitství str.87-89
DÚ: M str.29/cv.2 - první 3 příklady ve druhém řádku
(první řádek má být už vypracován - viz.27.4.)
Zítra nejsou sportovní hry.
Zítra des. z M - písemné násobení

Úterý 10.5.

Český jazyk slovesa PS str.27/cv.1
Matematika písemné násobení, dělení
DÚ: M str.29/cv.2 - dokončit

Středa 11.5.

Český jazyk slovesa PS str.27/cv.2,3
Matematika písemné dělení str.41 - první 3 příklady
Čajs Člověk a jeho zdraví str.96-97
DÚ: M str.41/cv.1 - dokončit

Čtvrtek 12.5.

Český jazyk slovesa PS str.28/cv.2
Čítanka str.122-123
do sešitu Čtení: Trojský kůň
                        Hana Doskočilová
1.Příběh se odehrává ve městě...
2.Jak Odysseus obelstil Trojany ? (odpověz na otázku)
3.Jak dopadli vítězové ?
Nakresli obrázek
Čajs - Vl Zápis do sešitu: Jan Hus, husitství
- kněz, kázal proti odpustkům a majetku knězů
- upálen 6.července 1415
- husité (znak - kalich) založili město Tábor
- bojovali proti křižákům pod vedením Jana Žižky
- zbraně ze zemědělského nářadí
- poraženi v bitvě u Lipan
Život ve městech a na zámcích str.90-91
DÚ: Čj - PS str.28/cv.3 - podle zadání
Připomínám úkol z Čajsu do konce května - vylisovat, nalepit, napsat název 5 rostlin.
Každou rostlinu nalepit na čtvrtku A4 (děti dostaly ve škole, chybějící dostanou při návratu do školy)

Pátek 13.5.

Český jazyk slovesa PS str.28/cv.1
Matematika Osa úsečky
do sešitu GEOMETRIE narýsuj úsečku OP: lOPl = 59 mm
              Pomocí kružítka narýsuj osu úsečky OP.
Obsah čtverce - M str.36
do sešitu narýsuj čtverec KLMN: a = 6cm
Vypočítej jeho obsah (použij vzoreček ze str.36)
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se