Školní jídelna

vedoucí ŠJ: Růžena Kouklová
telefon: 374 780 989
e-mail:  

Provozní řád školní jídelny

Pondělí:

Äj - uč. str. 71, cv.3 - povídat o osobách (ústně)
      PS str. 71, cv.3 - dokončit a napsat 5 vět o kamarádech

M - nová matematika č. 3, str.3, cv.1,2,3

Inf - 

Čj - jaro

Zítra kontrolní test z krajů !

Úterý:

Čj - diktát z PS str. 22 (5 vět) + skloňování slov chalupa (č. mn., 1.p.)

                                                                    žalobce  (č. mn., 6.p.)
                                                                    sluha     (č.j., 3.p.)
       PS str.21, cv. 4a)

M - str. 4 - šedý sloupec, soutěž

Vl - test
      uč. str. 66,67 - přečíst + PL + (nakreslit 1. stránku v kalendáři)

Čt - Damoklův meč

Středa:

Aj - Test
      Lekce 28 - zapsat slovíčka do Vocabulary
      čtení a překlad uč. str. 72, cv.1

Čj - PS str.22, cv.3

Vl - uč. str. 68, 69, 70 + PL

Čtvrtek:

Čj - PL - vyjm. slova

M - G (M č.2 - str.12,13) - rovnoběžky
      rýsování libovolných rovnoběžek do sešitu G

Aj - uč. str.72, cv.1 - na známky
      PS str.72, cv.1


Pátek:

Čj - uč. str.84, cv.7,9 - ústně
      PS str.21, cv.4 b)

MG - do sešitu narýsovat rovmoběžky AB, CD - ve vzdálenosti 5 cm
        PS str. 13, cv.2,4
            str.14. kolmice - prohlédnout

Čt - zkoušení básně
       čít. str. 107,108 - ústně nahradit slova. kterým nerozumíte
       zapsat do sešitu Polednice + autor+ 1 větu+ obrázek Polednice Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se