Školní jídelna

vedoucí ŠJ: Růžena Kouklová
telefon: 374 780 989
e-mail:  

Provozní řád školní jídelny

Čj
- opakování vyjmenovaných slov po M
- uč. str. 52, PS str. 40
- opakování vyjmenovaných slov po B, L, M
- uč. str. 53, PS str. 41
- vyjmenovaná slova po F
- pracovní list

M
- opakování malé násobilky
- sčítání a odčítání dvojciferných čísel - opakování
- sčítání více čísel - pamětné a písemné
- PS s. 29
- počítání v PS - Testíky (do str. 22)

Aj
- U7 - opakování
- věci ve třídě
- slovní zásoba, čtení vět, popis obrázku
- spojení věci s počtem a barvou
- uč. str. 18-19
- PS str. 18/1,2,3

Čajs
- krajina kolem nás a její proměny
- živá a neživá přírody, lidské výtvory
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se