Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně   Školní metodik prevence   Speciální pedagog
Mgr. Ludmila Sinkulová   Mgr. Petr Bártík   Mgr. Jana Květová

 

Úterý
ČJ - Podstatná jména - rod, číslo, pád, uč. 49/1, DÚ PS 38/7
M - Násobení a dělení do 10 000: PS 31/1,2 DÚ 31/3
Geometrie - Konstrukce čtverce: PS 18/1

Středa
ČJ - Podstatná jména, pádové otázky - uč. str. 49, PS 38/1,2
M - Násobení a dělení do 10 000: PS 31/4,5, DÚ 32/1
      Geometrie - konstrukce čtverce: PS 18/2
- Louka a pastvina - uč. 34,35

Čtvrtek
ČJ -
Pád podstatných jmen - uč. 50/7,8,9, PS 39/3,4,5
M - Geometrie: konstrukce čtverce, obdélníku - PS 18/3, DÚ celá str. 19 
AJ - 
uč. - 56,57/ HAVE FUN WITH ENGLISH
-přečíst, přeložit, napsat nová 
VL - Hospodářství ČR - uč. 38-39

Pátek
ČJ - Diktát, pád podstatných jmen - uč. 51/14,15, PS 39/6
M - Desetiminutovka, kombinované početní operace - PS 32/2, DÚ 32/3,4
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se