Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně   Školní metodik prevence   Speciální pedagog
Mgr. Ludmila Sinkulová   Mgr. Petr Bártík   Mgr. Jana Květová

 

Pondělí 15.2.

Český jazyk vyjmenovaná slova po p (dvojice slov: na pysku x na písku, pýcha x píchá)
                                    PS str.17/cv.2,3 dole (společně)
                                    PS str.17/cv.1 dole (samostatně)-doplň vhodná slova z nabídky do vět
Matematika sčítání, odčítání do 100 - str.31/cv.1,2,3 (samostatně)
                                    str.31/cv.4 (společně)

Úterý 16.2.

Český jazyk vyjmenovaná slova po p - učebnice str.74-75 (dvojice slov - společně)
                                      učebnice str. 75/cv.4 (do sešitu - samostatně)
Matematika písemné odčítání s přechodem přes základ str.32/cv.1 (společně při online hodině)
                                                              str.31/cv.4 (samostatně dokončit)
Čajs Vlastnosti látek - str.29 (udělej si pokusy č.1, č.2)
do sešitu zapiš: Vlastnosti látek
               -některé látky mohou měnit podobu
                voda tuhne  -         led
                led taje       -         voda
                voda se vypařuje -  pára
                        Skupenství vody:
               - pevné (led)
               - kapalné (voda)
               - plynné (pára)
Nakresli obrázek

Středa 17.2.

Český jazyk vyjmenovaná slova po p - PS str.18/cv.1 (společně)
Čítanka str.62-63 - přečti,doplň a zapiš  do sešitu čtení
                            Jožin jede do Afriky
                            Iva Procházková
                            V prosinci bylo Jožinovi ....roků.
                            Jožin roste nejvíc v ....
                            Co radí Jožinovi dětský doktor ?
Matematika písemné odčítání - str.32/cv.1 (společně při online hodině)
                           str.33/cv.1 (prvních 5 příkladů-samostatně)

Čtvrtek 18.2.

Český jazyk vyjmenovaná slova po p - PS str.18/cv.2 - společně při online hodině
                                      PS str.18/cv.3,4 - samostatně
Matematika písemné odčítání s přechodem desítky - str.33/cv.1 - 2. řádek společně
                                                          str.33/cv.1    dokončení (samostatně)

Pátek 19.2.

Český jazyk vyjmenovaná slova po p - PS str.19/cv.1,2 (společně při online hodině)
                                      PS str.19/cv.3 (samostatně)
Matematika písemné odčítání - str.33/cv.2 (společně)
násobilka            - str.34/oranžový sloupec (samostatně)

Příští týden jarní prázdniny - online výuka nebude.
Nezapomeňte na úkol z Tv, Pč, Vv, Hv.
Do pondělí 1.3. - zápis do čtenářského deníku o přečtené knize.
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se