Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně   Školní metodik prevence   Speciální pedagog
Mgr. Ludmila Sinkulová   Mgr. Petr Bártík   Mgr. Jana Květová

 

Pondělí 15.3.

Český jazyk opakování slovních druhů, vyjmenovaných slov
online hodina - do sešitu Čj věta: Pejsek měl u lesa hezký domeček.
společně          určování slovních druhů (nad slova napsat číslo slovního druhu)
samostatně - do sešitu Čj: učebnice Čj str.81/cv.5 (místo číslic v závorce napiš vyjmenované slovo po s)
                    např. Tavený (3.) - třetí vyjmenované slovo po s je sýr, napíši tedy tavený sýr.        
Matematika čísla do 1 000 str.52/cv.1 - společně
                     str.52/cv.2,3 - samostatně

Během tohoto týdne si vyzvedněte v dopoledních hodinách (po domluvě je možné i v jiném čase) třetí díl matematiky.
Druhý díl nevyhazujte. Zbývá nám ještě geometrie, kterou si uděláme ve škole (doufám, že nás do konce roku pustí).

Úterý 16.3.

Český jazyk vyjmenovaná slova po s, určování slovních druhů (online hodina)
samostatně     PS str.22/cv.1 - doplň i,í,y,ý a odpověz na otázky (dole pod cvičením)
Matematika čísla do 1 000 - porovnávání - str.53/cv.1 - samostatně
Čajs horniny a nerosty (zápis při online hodině)
samostatně do příští hodiny: najít nějaký kámen a ukázat ho na online hodině

Středa 17.3.

Český jazyk vyjmenovaná slova po s - učebnice str.83 (online hodina)
                                      PS str.22/cv.2 (samostatně podle zadání)
Matematika porovnávání čísel do 1 000 - str.53/cv.2,3 (online hodina)
                                          str.54/cv.2 (samostatně)

Čtvrtek 18.3.

Český jazyk vyjmenovaná slova po s - učebnice str.83,84 (online hodina)
                                      PS str.23/cv.1 - utvoř slova, napiš na linky
                                                                 vyber si 2 slova, utvoř věty
Matematika čísla do 1 000 - str.54/cv.1 (online hodina)
                       str.54/cv.4 (samostatně)

Pátek 19.3.

Český jazyk vyjmenovaná slova po s - PS str.23/cv.2 (doplnit samostatně)
Čítanka str.82 - společně
Naučit básničku (do 26.3.) - Čítanka str.86 nebo str.92 nebo str.95
Matematika čísla do 1 000 - str.54/cv.3
opakovat násobilku

Poslat úkoly za tento týden (do neděle)
Vyzvednout si matematiku -3.díl ve škole (kdo si ještě nevyzvedl)
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se