Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně   Školní metodik prevence   Speciální pedagog
Mgr. Ludmila Sinkulová   Mgr. Petr Bártík   Mgr. Jana Květová

 

Pondělí 22.3.

Český jazyk vyjmenovaná slova po s - opakování PS str.23/cv.1 dole (online hodina)
                                      učebnice str.84/cv.4 (samostatně do sešitu)
Matematika sčítání do 1 000 (online hodina - příklady do malého sešitu)
                                       str. 3/cv.1a (samostatně)

Úterý 23.3.

Český jazyk vyjmenovaná slova po v - seznámení učebnice Čj str.86 (online hodina)
                                      PS str.24/cv.1,2 (samostatně)
Matematika odčítání do 1 000 - (online hodina - příklady do malého sešitu)
                             str.3/cv.1b (samostatně)
Čajs  při online do sešitu zápis: Půda
                               Složení: horniny, nerosty
                                           humus
                                           voda, vzduch, bakterie
Nakresli obrázek z učebnice ze str.32

Středa 24.3.

Český jazyk vyjmenovaná slova po v - vy, vysoký, výt (online hodina-učebnice str.87)
                                      samostatně PS str.24/cv.1,3 - dole
Matematika sčítání, odčítání do 1 000 - str.4/cv.1 (online hodina)
                                       str.4/cv.3 a str.5/cv.1 (samostatně)

Čtvrtek 25.3.

Český jazyk vyjmenovaná slova po v - PS str.24/cv.2 (online hodina)
                                      učebnice Čj str.87/cv.4 - samostatně do sešitu
Matematika sčítání, odčítání, převody jednotek - str.4/cv.2, (online hodina)
                                                     str.5/cv.2 (samostatně)

Pátek 26.3.

Český jazyk vyjmenovaná slova po v - výskat, zvykat, žvýkat (učebnice str.88)
                                      PS str.25
Matematika sčítání a odčítání do 1 000 - str.4/cv.4, str.6/cv.2 (společně)
                                         str.5-oranžový sloupec (samostatně)

Nahrajte video básničky (viz úkol z minulého pátku) a pošlete na můj WhatsApp (602 880 112) - nejpozději do soboty 27.3.
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se