Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně   Školní metodik prevence   Speciální pedagog
Mgr. Ludmila Sinkulová   Mgr. Petr Bártík   Mgr. Jana Květová

 

Pondělí:  opakovat čísla po desítkách do sta
              PS str. 29, cv.6

Středa:  PS str. 28, cv.1,2
             Easter - nová slovní zásoba

                         Happy Easter!
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se