Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně   Školní metodik prevence   Speciální pedagog
Mgr. Ludmila Sinkulová   Mgr. Petr Bártík   Mgr. Jana Květová

 

Pondělí 29.3.

Český jazyk vyjmenovaná slova po v - vydra, výr, vyžle PS str.26/cv.1 (společně)
                                      samostatně PS str.26/cv.2,3
Matematika sčítání, odčítání do 1 000 - str.6/cv.1 (samostatně)
                                       str.6/cv.2 (společně)

Nezapomeňte do středy 31.3. poslat úkol z Tv (p. uč. Vaňousové)

Úterý 30.3.

Český jazyk vyjmenovaná slova po v - PS str.26/cv.1 (dokončení-online hodina)
                                      učebnice str.89/cv.3 (samostatně do sešitu Čj)
Matematika odčítání do 1 000 - str.7/cv.4 (společně při online hodině)
                            str.7/cv.1,2 (samostatně)
                           
Čajs Živelné pohromy (online hodina)
vichřice
záplavy
sesuvy půdy, laviny
požáry
Do sešitu nakresli, co by mělo být v evakuačním zavazadle (jídlo, pití, léky, hygienické potřeby, mobil, oblečení, věci na spaní, doklady - kartička zdravotní pojišťovny..., peníze, ..)

Středa 31.3.

Český jazyk vyjmenovaná slova , určování pádů (online hodina)
samostatně - učebnice str.89/cv.4 (vyber si 10 slovních spojení a napiš je do sešitu Čj)
Matematika sčítání a odčítání do 1 000, slovní úlohy
samostatně str.7/cv.3 + oranžový sloupec
Do dneška poslat úkol z Tv (jít na vycházku, nafotit a popsat, kde jste byli, co zajímavého jste viděli)
Úkoly za tento týden pošlete do čtvrtka 1.dubna
Do pondělí 5.dubna - úkol z Vv a Pč
Online hodiny budou příští týden od úterý 6. dubna od 7,55 hod
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se