Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně   Školní metodik prevence   Speciální pedagog
Mgr. Ludmila Sinkulová   Mgr. Petr Bártík   Mgr. Jana Květová

 

Pondělí:

opakování probraných lekcí

Středa:

uč. str. 32,33 - přečíst, přeložit

PS str. 32, cv.2
    str.33, cv.3,4
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se