Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně   Školní metodik prevence   Speciální pedagog
Mgr. Ludmila Sinkulová   Mgr. Petr Bártík   Mgr. Jana Květová

 

Pondělí 16.5.

Český jazyk Pozvánka Čj uč. str.98 (co má obsahovat pozvánka)
Matematika Písemné dělení - str.42/cv.2
Písemné dělení se zbytkem - str.56/cv.1 - první řádek
Čajs - Vl Habsburkové - život na zámcích str.90-91
DÚ: Čj - sloh: Napiš do sešitu SLOHU pozvánku na oslavu narozenin (do 23.5.)
M str.56/cv.1 - druhý řádek (do zítřka, nezapomeň při kontrole přičíst zbytek)
Ve škole vši.
Zítra des. - písemné dělení

Úterý 17.5.

Český jazyk Slovesa - PS str.29/cv.1
Matematika písemné dělení - str.56/cv.1 - dokončení
DÚ: M str.57 - první řádek
Zítra desetiminutovka na písemné dělení

Středa 18.5.

Český jazyk mluvnické kategorie sloves
Matematika písemné dělení
Čajs - Přv Plánování času, práce x odpočinek
DÚ: M str.57/cv.1 - druhý řádek (do pondělí 23.5.)
Čj - PS str.29/cv.2
do 30.5. - přinést vyplněný a podepsaný formulář na plavání
Zítra diktát

Čtvrtek 19.5.

Český jazyk věta jednoduchá x souvětí PS str.31/cv.1
Čajs - Vl život v době Habsburků - na zámcích, na vesnicích
DÚ: Čj uč. str.94/cv.7 - doplněné napiš do sešitu Čj

Pátek 20.5.

Český jazyk souvětí PS str.31/cv.3
Matematika obsah obdélníka, jednotky obsahu str.38
  Od pondělí 23.5. - změna rozvrhu (do konce školního roku)
V pondělí nebude tělesná výchova. Místo Tv bude přírodověda a čtení.
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se