Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně   Školní metodik prevence   Speciální pedagog
Mgr. Ludmila Sinkulová   Mgr. Petr Bártík   Mgr. Jana Květová

 

U15
- hodiny (opakování)
- rozhovor
U16
- my day, my week
- otázky What? When?
- popis mého dne
Theme 4 
- battleship (board game)
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se