Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně   Školní metodik prevence   Speciální pedagog
Mgr. Ludmila Sinkulová   Mgr. Petr Bártík   Mgr. Jana Květová

 

Pondělí 6.3.
Český jazyk ČTENÍ str.15
růžová písanka str.11
Matematika nerovnosti, sčítání, odčítání do 10 - str.30, str.31/cv.1
DÚ: růžová písanka str.11 - dopsat
číst str.15
Zítra diktát: vana, vlas, vjel, vosa, voda, víla

Úterý 7.3.
Český jazyk ČTENÍ str.15
růžová písanka str.12
Matematika sčítání, odčítání do 10 - str.31
DÚ: růžová písanka str.13 - 5 řádků
číst ČTENÍ str.16 - 1.část

Středa 8.3.
Český jazyk ČTENÍ str.16,17
červená písanka str.4 - malé psací Y
růžová písanka str.14
Matematika sčítání, odčítání do 10, slovní úlohy - str.32
DÚ: Matematika str.32/cv.3
číst ČTENÍ str.16 - 2.část

Čtvrtek 9.3.
Český jazyk ČTENÍ str.18
růžová písanka str.13,str.14
Matematika porovnávání, o něco více, méně - str.33
DÚ: M str.39 - 1.část (označená cvičení) - do 20.3.
růžová písanka str.12-13 (dopsat, kdo nemá)
číst ČTENÍ str.19 - 1.část

Pátek 10.3.
Český jazyk ČTENÍ str.19, str.20
červená písanka str.4,5 - velké písmeno Y
růžová písanka str.14, str.15
DÚ: růžová písanka str.14,str.15 - dopsat (slova stačí jen jednou)
každý den číst 10 min (libovolnou knihu popř.příběhy ve ČTENÍ)
Příští týden jarní prázdniny.
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se