Čj
- opakování vyjmenovaných slov B, F, L, M
- vyjmenovaná slova po P
- úvod uč. str. 73
- pýcha, pytel, pysk
- uč. str. 74

M
- slovní úlohy, zkouška správnosti, sčítání a odčítání dvojciferných čísel
- PS 30-31
- početní operace se závorkami a bez závorek
- PS 32

Aj
- procvičování lekce 7
- barva + počet
- tvoření množného čísla pomocí -s

Čajs
- živá a neživá příroda
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se