Kategorie: Učíme se

Týden od 5.3. do 9.3.2018

Český jazyk

-vyjmenovaná slova po p, podstatná jména-tvarosloví - PS str. 17,18,19

S: vyprávění podle obrázků

Matematika

-sčítání a odčítání do 1000 - PS str.3-str.7, str.8/cv.1, str.9/cv.1,2,3

DÚ: PS str.10/cv.1

G: kruh, kružnice

Čajs

-půda, horniny, nerosty - zvětrávání hornin

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.