< návrat zpět

Učebny

Hlavní budova

HLAVNÍ BUDOVA

PŘÍZEMÍ

I. PATRO

učebna Hv VI. třída
IX. třída
VII. třída
kancelář VIII. třída
ředitelna učebna cizích jazyků
studovna Interaktivní učebna
sborovna
I. stupeň

PAVILON I. STUPNĚ

PŘÍZEMÍ

I. PATRO

I. třída
II. třída
školní družina III. třída

žákovská knihovna


II. pavilon

PAVILON Odborných učeben

PŘÍZEMÍ

I. PATRO

učebna Inf laboratoř Ch
učebna Vv
učebna Ch a Př
kovodílna učebna F
obecní knihovna
tělocvična

TĚLOCVIČNAtělocvična