< návrat zpět

Zaměstnanci

Pedagogický sbor

Mgr. Alena Vaňousová
ředitelka školy
vanousova(et)zsstraz.cz

Mgr. Hana Pilařová
zástupkyně ředitelky, ICT koordinátor, koordinátor ŠVP
pilarova(et)zsstraz.czMgr. Petr Bártík TU VIII. tř., preventista bartik(et)zsstraz.cz
Mgr. Lenka Bártíková TU V. tř. bartikova(et)zsstraz.cz
Mgr. Hedvika Královcová TU II. tř.
kralovcova(et)zsstraz.cz
Mgr. Hana Navrátilová TU III. tř.
navratilova(et)zsstraz.cz
Mgr. Pavla Nováková TU VII. tř.
novakova(et)zsstraz.cz
Mgr. Jana Květová speciální pedagog, učitelka, asistentka, koordinátorka KK
kvetova(et)zsstraz.cz
Mgr. Vladimíra Pintová TU I. tř. pintova(et)zsstraz.cz
Mgr. Martina Tokarová TU VI. tř. tokarova(et)zsstraz.cz

Jaroslava Pachlová vedoucí vychovatelka ŠD
pachlova(et)zsstraz.cz
Mgr. Ludmila Sinkulová TU IX. tř., výchovná poradkyně, koordinátor EVVO
sinkulova(et)zsstraz.cz
Mgr. Kateřina Šrámková
TU IV. tř.
sramkova(et)zsstraz.czAlena Říhová
asistentka, vychovatelka ŠD
rihova(et)zsstraz.cz
Irena Stuchlíková asistentka stuchlikova(et)zsstraz.cz
Aneta Veřtatová asistentka
vertatova(et)zsstraz.cz)
Pavlína Nováková
asistentka
novakovap(et)zsstraz.cz
Bc. Věra Koktová
asistentka koktova(et)zsstraz.cz

* TU = třídní učitel(ka)

Správní zaměstnanci a zaměstnankyně školní jídelny

František Novák
školník
Ilona Křepelová
uklízečka
Anna Gaberová
uklízečka


Růžena Kouklová
vedoucí ŠJ
Ilona Křepelová
kuchařka
Jana Bradová
kuchařka