Kategorie: Aktuálně, Stalo se ...

Beseda o CHKO Český les

O nejmladší CHKO (chráněné krajinné oblasti) nám poutavě vyprávěl Ing. Jan Pavlásek.

4. 12. 2008 proběhla beseda o CHKO Český les doprovázená spoustou obrazového a zvukového materiálu.

Pro I. stupeň byla více zaměřena na zvířata (faunu) a chování v lese.
A žáci II. stupně se dozvěděli ve zkratce toto:

- CHKO Český les patří mezi velkoplošná chráněná území (V ČR máme 4 NP - národní parky a 25 CHKO)
- Český les je nejmladší CHKO (vyhlášena 1. 8. 2005 se správou na Přimdě) a nejstarší je Český ráj
- rozloha je 473 km2 a délka hranic 225 km
- Mojmír Lapský správně odpověděl, jaký je nejvyšší vrchol Čes.lesa - Čerchov s nadmořskou výškou 1042 m
- co najdeme v CHKO Český les?

 • listnaté a smíšené lesy
 • podmáčené lesy (smrčiny)
 • rašeliniště
 • pastviny
 • louky
 • zaniklé obce
 • skalní výchozy
 • suťové lesy

- pokračovalo vyprávění a ukázky flóry Českého lesa (např. zmíním několik názvů - rašeliník, suchopýr, rosnatka okrouhlolistá, prstnatec májový - "naše orchidej" atd.), seznámili jsme se s invazními druhy (bolševník velkolepý, ...), které vytlačují a ničí původní druhy
- velké "haló" vyvolaly vycpaniny a poznávání hlasů ptáků

A svoje zápisky zakončím památnými stromy okolo Stráže:

 • Borská alej (duby letní)
 • Jadružský jasan (jasan ztepilý)
 • Jadružský smrk
 • Jírovcová alej u Olešné (jírovce maďaly)

Co může každý z nás udělat pro přírodu?
VNÍMAT OKOLÍ JAKO JEDINEČNOST.
TĚŠIT SE Z KAŽDÉ MALIČKOSTI, KTEROU NAJDEME.
CHOVAT SE K PŘÍRODĚ JAKO K POKLADU, KTERÝ NÁM BYL DÁN.

Fotogalerie je zde.

 

 

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.