Týdenní plán 2. třídy

V lese pořád ještě rostou houby, ale do košíku se dají dát i kaštany.
A ve volných chvílích se druháci věnují i geometrii.