Týdenní plán 3. třídy

Čj
- slovesa uč. str. 97-99
- číslo - PS str. 32
- osoba - PS str. 33
- čas - PS str. 34
- písanka str. 26

M
- zaokrouhlování na stovky PS str. 30
- převody jednotek PS 1.díl

Aj
- U13 - opakování our house, our flat
- U 14 - úvod our house is big ...

Čajs
- člověk a zdraví
- životospráva člověka