Týdenní plán 3. třídy

Prvňáčci si upletli čepice.