Týdenní plán 3. třídy

Inspirace z fotografií z učebnice, technika - kresba či malba dle výběru.