Týdenní plán 7. třídy

V úterý 13. 6. 2023 se šesťáci vydali na školní výlet do Mariánských Lázní. Prošli jsme se pěšky od nádraží až  na kolonádu. Cestou nakoupili dobroty a suvenýry.


O Zpívající fontáně nám krásně povídal pan Matějka, dokonce nás vzal podívat i do strojovny a do velína, odkud se fontána spouští a programuje.

Odpoledne jsme vyjeli lanovkou do parku Boheminium. V parku jsme objevili několik známých pamětihodností ( “Paní učitelko, tohle už jsem asi viděl…” “Paní asistentko, to asi znám…”) a naobědvali jsme se. Nejlepší atrakcí byla ovšem trampolína. 

Na zpáteční cestě přes lázeňskou kolonádu jsme ochutnali prameny i lázeňské oplatky, a pak už jsme spokojení a unavení zamířili zpátky do Stráže.foto: Aneta Veřtatová