Týdenní plán 8. třídy

V úterý šesťáci pekli rohlíky a housky.