Projděte s námi ještě jednou celým programem.


Nejprve nás navštívila muzikantská rodina ze 2. třídy.Na klavír zahrála Rozálka Nováková a zatančili prvňáci.Potkali jsme Sněhurku a trpaslíky.Gymnastky zacvičily na kladině.Třeťáci nám sehráli svou verzi Starých pověstí českých.Zatančila děvčata z tanečního kroužku.Koledu zazpívali čtvrťáci a Ema s Rozálkou zahrály společně na klavír.Sedmáci nás provedli českými vánočními zvyky.České koledy nám zahrály malé flétnistky.Se šesťáky jsme prožili Vánoce v Americe.Na klarinet zahrála Eliška Turbáková.Jak tráví Nový rok v Rusku předvedli deváťáci.Gymnastky nám poradily, co dělat s povánočními kily.Téměř silvestrovskou atmosféru navodili svým vystoupením "Ukaž to písní" osmáci.A na závěr? Krásné Vánoce.