Změna v používání ochranných pomůcek.

Vážení rodiče,
sice máme prázdniny, ale je třeba se připravit na to, co nás čeká od 1. března. Změny se týkají používaných ochranných pomůcek.

Z dokumentu, na který odkazuji níže, cituji:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021od 00:00 do odvolání platí:

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je
  • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
  • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,
které brání šíření kapének:
  • ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
  • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.
viz také: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-rousky.pdf

Z toho tedy vyplývá, že v budově školy se mohou pohybovat osoby pouze v respirátoru či zdravotnické obličejové masce = roušce (či nanoroušce). Vhodným prostředkem ochrany už NENÍ látková rouška.

Na dalším provozu školy se zatím nic nemění, prezenční výuka se i nadále bude týkat jen prvňáků a druháků. Prosím tedy rodiče, aby dětem pořídili zdravotnické roušky v dětské velikosti (respirátor by byl malým dětem příliš velký a neplnil by ochrannou funkci).

O testování žáků či návratu dalších ročníků do školy zatím žádné relevantní informace nemáme.