U20
- We are friends - opakování o sobě, představení kamarádů
- slovní zásoba
- tvoření vět v 1. a 3. os. č. j.

U21
- My mum works in the shop - povolání a činnosti k danému povolání
- slovní zásoba
- tvoření vět ve 3. os. č. j.