Vážení rodiče, 
zde naleznete každý týden stručný přehled probraného učiva.
Věřím, že využijete tyto stránky (nejen) v případě absence Vašeho dítěte.
ČJ
Příprava na čtení: seznamujeme se s velkými tiskacími písmeny, trénujeme sluchové skládání slov.
Příští týden začneme s postupným nácvikem jednotlivých písmen, budeme číst texty psané jen velkými tiskacími písmeny - tato etapa potrvá přibližně do prosince.
Slova k procvičování:
MÁK (M-Á-K), LOĎ (L-O-Ť), NŮŽ (N-Ů-Š), PÁV (P-Á-F), RAK, ČÁP, ŽÁK, PÁN, LES, PES, MEČ,
MECH, MÍČ, RÝČ, SÝR, SYN, KOS, NOS, SŮL, KŮŇ, LUK, PUK...
Psaní: Uvolňujeme ruku pomocí cviků - obtahování, vybarvování, dokreslování, ruku procvičujeme i zapisováním tiskacích písmen, zapisování ale slouží jen k osvojení si čtení, nevyžadujeme přesnost, 
děti napodobují tvar písmen, jak umí.
ČTENÍ - do str. 8
M
Počítání do pěti- PS do str. 7

Přeji vám hodně trpělivosti a hezký konec léta. HK