Hlavní budova  

HLAVNÍ BUDOVA

PŘÍZEMÍ

I. PATRO

učebna Hv IX. třída
učebna cizích jazyků + II. oddělení ŠD VI. třída
kancelář VIII. třída
ředitelna VII. třída
studovna Interaktivní učebna
sborovna  
I. stupeň  

PAVILON I. STUPNĚ

PŘÍZEMÍ

I. PATRO

II. třída III. třída
V. třída I. třída
I. oddělení ŠD IV. třída
   
II. pavilon  

PAVILON Odborných učeben

PŘÍZEMÍ

I. PATRO

učebna Inf žákovská knihovna
učebna Vv učebna Ch a Př
kovodílna učebna F
obecní knihovna  
tělocvična  

TĚLOCVIČNA

   
tělocvična