Do půlnoci 19. 4. jste mohli zapsat a odeslat své odpovědi do formuláře soutěže Poznáte potraviny
V tomto příspěvku vás čeká shrnutí.
Všem děkuji za účast a za krásné a mnohdy velmi nápadité tipy :)
Prohlédněte si prezentaci, kde máte četnost správných a ostatních odpovědí. Na posledním snímku je stručné vyhodnocení.