Ve čtvrtek před pololetními prázdninami si děti z druhého oddělení družiny udělaly "masopustní" odpoledne.

Už ze slova masopust lze odvodit slovní spojení: pustit maso nebo také opustit maso. Jedná o doslovný překlad ze slova carnevale, jenž vznikl ze slova carne – maso a levare – odložit. Tento výraz se pak dostal do češtiny jednak jako slovo masopust a také jako karneval.

Děti z druhého oddělení družiny "maso pustily" a pochutnaly si na zmrzlinových pohárech a vlastnoručně usmažených langoších. A aby nálada byla opravdu  karnevalová, udělaly si k tomu veselé kloboučky :)