Jak vypadá čarodějnice? Děti z II. oddělení družiny zkusily vytvořit její podobu :)