Děti z 2. oddělení družiny svými rozzářenými slunečnicemi zahnaly podzimní chmurné dny.Foto: Helena Ondřichová