Přesně na masopustní úterý 21. 2. se v 1. oddělení družiny konal pohádkový maškarní karneval. A pak se rovnou přešlo do průvodu masek po Stráži. Spousta fotografií a dvě videa z karnevalu a průvodu uvidíte, když si dále rozkliknete.

Nejdřív se konaly důležité přípravy. Museli jsme družinu vyzdobit, připravit občerstvení, materiál na hry a rekvizity do fotokoutku:

Fotografie z karnevalového fotokoutku:Minulý týden už náš fotokoutek vyzkoušeli v rámci svého karnevalu děti z přípravné třídy a další návštěvníci:

A takhle jsme si karneval užívali:


Pro doplnění ještě momentky:A bez dalšího komentáře video a fotografie z následného masopustního průvodu:Moc děkujeme rodičům, kteří náš karneval podpořili. Měli jsme tak skvělé občerstvení i tombolu. Také děkuji paní Andree Zajarošové za natáčení videí a fotografování a paní ředitelce Haně Pilařové také děkuji za fotografie. 
(Dík rodičům, kteří přispěli finanční částkou a sponzorskými dary:
Moravcovi, maminka N. Zelenkové, Němečkovi, Šléglovi, Ondřichovi, Kaslovi, pan Šika, Skalákovi, paní Dohányosová, Kurfiřtovi, maminka M. Božika, maminka T. Votýpky).