Týdenní plán 3. třídy

Ve druhé třídě, vlastně v jamce, zajíček určitě nesedí sám, ale je jich zde hned 12. Fantastičtí ušáci si libují v zářivých barvách. Technika zapouštění barev + dekorování fixem.Také svět rostlin má u nás druhou dimenzi. Přivoňme si a nechme se odnést do světa snů. Technika malba temperami.Březový háj, šumění listů, zpěv ptáků a beránky na obloze. Malba kartonem, vatovými tyčinkami a houbičkami na nádobí.