Týdenní plán 3. třídy

V rámci výtvarné výchovy jsme se opět pustili do malby temperami. Tentokrát se nám na komíně usadili čápi.