Týdenní plán 6. třídy

...  hlídají strašáci ze třetí třídy.