Týdenní plán 6. třídy

Ve čtvrtek chodíme pravidelně do školní knihovny. Spolu čteme knihu A. Lindgrenové, švédské spisovatelky, Karkulín ze střechy.

Tentokrát jsme ale prožili v knihovně hodiny dvě. Tu druhou jsme si zopakovali psaní velkých písmen a slovní druhy trošku jinou formou, než jsme byli zvyklí. Paní učitelka nám přinesla pracovní list s úkoly, podle kterých jsme měli vybírat různé tituly knížek. Hledali jsme například titul, v němž autor použil nějaké vlastní jméno. Mnozí z nás hned napsali známou knížku Karla Čapka „Dášeňka“, jiní si dali větší práci a objevili tituly úplně neznámé. Další knižní názvy měly obsahovat např. slova opačná, nebo pouze jedno slovo, libovolnou číslovku, schéma: předložka - podstatné jméno, slova označující povolání, slovo čert nebo slovo s ním příbuzné atd. Hodina se nám moc líbila a už teď se těšíme na to, co si pro nás paní učitelka vymyslí.